Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2016 rok

 

Styczeń – luty

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – 2016
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół; analiza informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 – oferta zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych placówkach, bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i w drodze do szkoły, działania szkół z zakresu profilaktyki antyuzależnieniowej i cyberprzemocy

Marzec – kwiecień

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok w działach merytorycznie podległych Komisji
 2. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność /Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, Muzeum Północno- Mazowieckie, Domek Pastora/
 3. Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2016/2017

Maj – czerwiec

 1. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
 2. Ocena przygotowania obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji
 3. Kierunki przewidywanych zmian w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża w latach 2016 – 2020

Sierpień

 1. Informacja o przygotowaniu szkól i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
 2. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 roku

Wrzesień - październik

 1. Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2017 rok
 2. Informacja dotycząca: sieci szkół, kierunków kształcenia, wyników naboru do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz ruchu kadrowego w roku szkolnym 2016/2017

Listopad – grudzień

 1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/ 2016 /w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia/
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych komisji

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2015 08:08
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 08:11