Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XX

Uprzejmie informuję, że dnia 29 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 - 2030 /druk nr 240/3, 240A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na 2016 rok /druk nr 239/3, 239A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w WPF na lata 2015 -2028 /druk nr 270, 270A/

 

b) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 /druk nr 271, 271A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2015 roku /druk nr 273, 273A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2016 rok/druk nr 269, 269A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 264, 264A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej w Łomży” /druk nr 267, 267A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez miasto Łomża /druk nr 266, 266A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

 1. Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok /druk nr 268/

 10. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok /druk nr 272/

 11. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

 1. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

 

Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                           Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 11:18
 • Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 11:23
 • Data edycji: wtorek, 22 gru 2015 14:42
 • Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2015 08:49