Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy rozbudowy ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 5 lipca 2016 r.- została wydana decyzja Nr 1/D/16 z dnia 08.08.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza  w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” na drodze gminnej nr 101098B klasy technicznej „Z” o prędkości projektowej 50 km/h”.


 


Inwestycja projektowana jest w obrębie Łomża 3 (Nr 0003) i Łomża 4 (Nr 0004) na działkach o numerach geodezyjnych: 30910/49, 30917/4 40653, 40075, 40111, 40086/1, 40086/2, 40112/1 (powstała z podziału działki nr 40112),


 


z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:


   • działki nr 40112 na działki nr: 40112/1 i 40112/2.


 


czasowym zajęciem działek: 40118 i 40119 ,


 


wycinką 293 drzew i 95 m2 krzewów,


 


nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.


 


           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14,  18-400 Łomża, pok. 204.


 


            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 


            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.


 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2016 12:07
  • Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2016 12:24
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 9 wrz 2016 07:40
  • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1153 razy