Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 /czwartek/ w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Ocena realizacji uchwał podjętych przez Radę w II kwartale 2016 roku /druk nr 420/.
  3. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

 

                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                       Elżbieta Rabczyńska

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 sie 2016 07:54
  • Data opublikowania: piątek, 19 sie 2016 07:56
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2016 11:12