Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 35/16 z dnia 5 lipca 2016 r.
  2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku – druk nr 418.
  3. Informacja na temat funkcjonowania MPWiK Sp. z o. o. po zmianach Rady Nadzorczej i Zarządu.
  4. Ocena zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych.
  5. Funkcjonowanie targowiska miejskiego i hali targowej za I półrocze 2016 roku.
  6. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                                                                                 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                              Jan Olszewski

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 sie 2016 09:07
  • Data opublikowania: piątek, 19 sie 2016 09:07
  • Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2016 07:26