Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 24/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieszkańcami miasta Łomży – druk nr 423, 423 A.
  3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku – druk nr 418.
  4. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży – druk nr 421, 421 A.
  5. Analiza działań promocyjnych miasta za I półrocze 2016 roku.
  6. Informacja Prezydenta Miasta na temat powstania i funkcjonowania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  7. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                              Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości

                                                                                              i Zagospodarowania Przestrzennego

 

                                                                                                         Dariusz Domasiewicz

 

           

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 sie 2016 09:08
  • Data opublikowania: piątek, 19 sie 2016 09:09
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 08:18