Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 (poniedziałek) w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołów z 25 i 26 posiedzenia.
  2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w budżecie /Zarządzenia Nr 230/16 z 07.07.2016 r. i Nr 262 z 11.08.2016 r./
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)     w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 /druk nr 427, 427A/

b)     w sprawie zmian w WPF Miasta Łomża na lata 2016 - 2030 /druk nr 426, 426A/

  1. Przyjęcie treści wniosków do Prezydenta w zakresie informacji „Zasady tryb i procedury rozliczania dotacji udzielanych innym podmiotom na realizację zadań własnych miasta - Analiza i ocena efektywności”.
  2. Sprawy różne.    

Informując o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący

Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

Tadeusz Zaremba

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 07:59
  • Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 08:00
  • Data przejścia do archiwum: środa, 31 sie 2016 07:43