Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXIX

Uprzejmie informuję, że dnia 31 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2016 r./druk 419/

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Przyjęcie Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie miasta Łomży za rok 2015 /druk nr 416/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 - 2030/druk nr 426, 426A/

 

b)      w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016/druk nr 427, 427A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” /druk nr 417, 417A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży/druk nr 423, 423A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2016 roku/druk nr 420/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 za 2015 rok/druk nr 415/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 

 10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 12. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                  Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                           Wiesław Tadeusz Grzymała

 

           

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 12:01
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 12:07
 • Data edycji: wtorek, 30 sie 2016 10:13
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 2 wrz 2016 07:36