Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

PREZYDENT                                                                                                                              Łomża dnia 31.08.2016 r.

MIASTA ŁOMŻA

 

 

WGK.602.8.2016

 

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Urząd Miejski w Łomży

informuje

o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomża na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu. Sporządzenie ww. dokumentów powierzono firmie Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. w Białymstoku. Dokumenty będą zgodne z wymogami prawa w tym zakresie zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672), oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 

 

Informacje o przebiegu prac na dokumentem będą publikowane na bieżąco.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 wrz 2016 08:39
  • Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2016 08:42
  • Data edycji: czwartek, 1 wrz 2016 08:44
  • Wytwarzający informację: Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Muczyńska Marta
  • Zaakceptował(a): Muczyńska Marta
  • Artykuł był czytany: 3849 razy
  • Ilość edycji: 2