Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno – gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo – składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego – druk nr 441, 441 A.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łomży – druk nr 438, 438 A.
 5. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży – druk nr 421, 421 A.
 6. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża – druk nr 439.
 7. Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II – druk nr 436.
 8. Informacja Prezydenta Miasta na temat powstania i funkcjonowania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 9. Sprawy różne.

 

Jednocześnie informuję, że w Biurze Rady Miejskiej znajduje się do wglądu Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w miesiącu sierpniu 2016 roku.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                              Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości

                                                                                              i Zagospodarowania Przestrzennego

 

                                                                                                         Dariusz Domasiewicz    

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 09:15
 • Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 09:17
 • Data edycji: piątek, 16 wrz 2016 14:53
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 wrz 2016 07:34