Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie protokołu nr 36/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok – druk nr 447, 447 A.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiących własność miasta Łomża, które nie mogą być zagospodarowanie jako odrębne nieruchomości, a przeznaczone do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 442, 442 A.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 443, 443A.
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dofinansowania zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 434.
 6. Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II – druk nr 436.
 7. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                                                                                 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                              Jan Olszewski

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 09:17
 • Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 09:18
 • Data edycji: piątek, 16 wrz 2016 14:52
 • Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2016 07:57