Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia.

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
  2. Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje” – druk 437.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok – druk nr 447, 447 A.
  4. Sprawy różne.

 

        

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                              Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

                                                                                                         Zbigniew Prosiński

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 wrz 2016 14:27
  • Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2016 14:29
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 wrz 2016 10:54