Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 26/16 z dnia 19 września 2016 r.
  2. Zaopiniowanie proponowanych zmian w sprawie przywrócenia opłat za parkowanie w obrębie Łomżyńskiej Starówki z dniem 1.01.2017 r. – druk nr 452.
  3. Informacja Prezydenta Miasta nt:
  4. Sprawy różne.
  • funkcjonowania Podstrefy Łomża SSSE i zaangażowania w tworzenie warunków do inwestowania oraz pozyskiwanie inwestorów,
  • wprowadzenia ulg oraz programu wsparcia dla firm z terenu miasta Łomży – druk nr 451.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                              Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości

                                                                                              i Zagospodarowania Przestrzennego

 

                                                                                                         Dariusz Domasiewicz    

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 wrz 2016 13:58
  • Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2016 13:59
  • Data przejścia do archiwum: środa, 5 paź 2016 08:42