Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan pracy Komisji na 2017 rok

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2017 ROK

 

I kwartał

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w toku.
 2. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych.
 3. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę.
 4. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

 

II kwartał

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
 2. Analiza Programu budowy ulic, Programu remontów ulic i chodników oraz parkingów. Zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg.
 3. Analiza funkcjonowania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło.
 4. Zapoznanie się z zasobami gruntów miejskich w tym pod inwestycje.
 5. Analiza funkcjonowania Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy.
 6. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy.

 

III kwartał

 1. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
 2. Ocena zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych.
 3. Propozycje komisji dotyczące wniosków do budżetu miasta na 2018 rok.
 4. Analiza realizacji wydatków niewygasłych inwestycyjnych.

 

IV kwartał

 1. Ocena realizacji programu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 2. Analiza wniosków zgłoszonych do budżetu miasta w zakresie gospodarki komunalnej.
 3. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych na 2017 rok.
 4. Ocena przygotowania przedsiębiorstw komunalnych do zimy.
 5. Analiza funkcjonowania dworca PKS.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                            Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                       Jan Olszewski

 

Uwaga: poprzez podkreślenie zaznaczono propozycje tematów do planu pracy Rady

               Miejskiej na 2017 r.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 12:33
 • Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 12:34