Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2017 r.

Styczeń – Luty

 1. Informacja dotycząca stowarzyszeń, klubów sportowych (sekcje sportowe, ilość zawodników, instruktorzy, trenerzy, osiągnięte sukcesy, turnieje ogólnopolskie, międzynarodowe, ligi międzywojewódzkie). /styczeń/
 2. Informacja Prezydenta Miasta o utworzeniu punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów sportowych.
 3. Analiza przyznanych dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom na 2017 rok i mechanizmy ich dotowania /luty/.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o przyznanych laurach dla najlepszych sportowców, trenerów i wyróżnienia dla sponsorów /Gala Sportu/.                  
 5. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych podległych miastu za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2016 rok oraz plany  i zamierzenia na 2017 rok /luty/.
 7. Informacja Prezydenta Miasta o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR /luty/.

 

 

Marzec – Kwiecień

 1. Informacja o zgrupowaniach, obozach sportowych organizowanych przez UKS-y, kluby sportowe dotowane przez miasto Łomża podczas ferii zimowych 2017 r.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 w działach merytorycznie podległych komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta z przygotowania do obchodów Dni Łomży jak również 600 – lecia nabycia praw miejskich .
 4. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa majątku zarządzanego przez MOSiR / wyjazdowe posiedzenie komisji do MOSiR / .
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok /kwiecień/
 6. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej i przedstawicieli Łomżyńskiej Rady Sportu na temat kierunków rozwoju sportu w Łomży / marzec /.

 

Maj – Czerwiec      

 1. Informacja o przygotowaniu klubów sportowych i stowarzyszeń turystycznych dotowanych przez miasto Łomża do obozów i zgrupowań wakacyjnych.
 2. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji /czerwiec/.
 3. Analiza kierunków rozwoju sportu łomżyńskiego /czerwiec/.
 4. Informacja o organizacji i przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w mieście Łomża w I półroczu 2016 r.

 

Lipiec - Sierpień

 1. Analiza dotycząca realizacji projektu – Domek Pastora /lipiec/.
 2. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do nowego sezonu.
 3. Analiza kierunków rozwoju turystyki w mieście Łomża
 4. Analiza zawartych umów najmu, użyczenia i pozyskiwanych dochodach w 2016r. w obiektach zarządzanych przez MOSiR /lipiec/

 

 

 

Wrzesień – Październik

 1. Ocena realizacji budżetu miasta Łomży za I półrocze 2017r. w działach merytorycznie podległych Komisji.
 2. Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach promocji turystycznej miasta /październik/.
 3. Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach rozwoju sportu łomżyńskiego.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR /październik/.
 5. Informacja o stanie sportu łomżyńskiego – debata.
 6. Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

Listopad – Grudzień

 

 1. Zaopiniowane projektu budżetu miasta na 2018 rok w działach podległych Komisji.
 2. Informacja na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /grudzień/.
 3. Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2018 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

 Andrzej Wojtkowski

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 15:11
 • Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 15:14
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej