Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji, renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 tys. euro (do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych)
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 12:53
  • Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 13:22
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 17 mar 2017 08:04