Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, które odbędzie się dnia 21 marca 2017 r. /wtorek/ o godz. 17.00 Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek

  1. Przyjęcie protokołu nr 28/17 z dnia 16 lutego 2017 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 584,584A
  3. Informacja o zgrupowaniach, obozach sportowych organizowanych przez UKS-y, kluby sportowe dotowane przez miasto Łomża podczas ferii zimowych 2017 r. – druk nr 564
  4. Informacja Prezydenta Miasta o przyznanych laurach dla najlepszych sportowców, trenerów i wyróżnień dla sponsorów /Gala Sportu/- druk nr 565
  5. Informacja Prezydenta Miasta o utworzeniu punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów sportowych – druk nr 566
  6. Dyskusja na temat kierunków rozwoju łomżyńskiego sportu.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

Andrzej Wojtkowski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 mar 2017 11:06
  • Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 11:11
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej