Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży

 Termin składania ofert upływa w dniu: 24.03.2017 r. o godz. 9.00 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 mar 2017 14:29
  • Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 14:50
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 08:49