Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - przetarg nieograniczony

UWAGA:

20.03.2017 r. zmieniono termin składania ofert.

Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10.00

 


 20.03.2017 r. Zamawiający
  • dokonał zmiany: Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany treści SIWZ
  • udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców
  • zamiescił zaktualizowany wzór oferty (zał.nr 1 do SIWZ)

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 12:23
  • Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 13:45
  • Data edycji: poniedziałek, 20 mar 2017 14:53
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2017 07:30