Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Składanie ofert do 05.05.2017 r. do godziny 10:00

  • Data powstania: Data powstania: środa, 19 kwi 2017 13:39
  • Data opublikowania: środa, 19 kwi 2017 13:43
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 maj 2017 14:48