Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE o zamówieniu  - przekazane do publikacji 20.04.2017 r.  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, opublikowane 22.04.2017 r.

Treść ogłoszenia - w pliku poniżej.
Termin składania ofert w postępowaniu: 31.05.2017 r., godz. 12:00.


 UWAGI:


 

28.04.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_1


11.05.2017 r.

  • Udzielono odpowiedzi na pytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: 

SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_2  i  SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_3.

  • Dokonano zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ pn.: Istotne postanowienia umowne

Informację o powyższych zmianach i zaktualizowany załącznik zamieszczono w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu; Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ oraz zal_4_umowa – stan zaktualizowany na 11.05.20107


15.05.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_4


17.05.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_5


  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 13:21
  • Data opublikowania: sobota, 22 kwi 2017 11:22
  • Data edycji: piątek, 28 kwi 2017 11:43
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 2 cze 2017 08:11