Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

zadania: 1) budżet miasta w działach, rozwój infrastruktury komunalnej, funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego, utrzymanie porządku na terenie miasta, ochrona środowiska, nabywanie i zbywanie mienia miasta, gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe, programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, promocja miasta, współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi, plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego, problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy, współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:07
  • Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:21