Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1zadania: budżet miasta w działach, organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego, organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego, współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi, organizacja i funkcjonowanie placówek kultury, współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi, współdziałanie z Radami Osiedli, nazewnictwo ulic, programy rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej, współpraca z organizacjami i towarzystwami kultury fizycznej, turystyki i sportu, promocja turystyczna miasta, propagowanie rekreacji i aktywnego stylu życia.

Skład osobowy:

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:07
  • Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:21