Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

zadania: bezpieczeństwo publiczne, współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi, utrzymanie porządku na terenie miasta, współpraca ze szkołami, koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej, budżet w działach, kształtowania polityki prorodzinnej miasta, programy ochrony socjalnej rodziny, funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej, zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej, współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym, współpraca z organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego), programy przeciwdziałania patologiom społecznym, współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.

Skład osobowy:

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:08
  • Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:21