Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Długoterminowy kredyt w kwocie 10 mln złotych

Ogłoszenie ze względów technicznych zostało przeniesione do archiwum

Link dostępu do dokumetacji przetargowej:

 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=14203

 


Termin składania ofert: 08.06.2017 r., godzina 12:00.


 UWAGA z 09.05.2017 r.

Udzielono odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w pliku pod niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ - Pytania i odpowiedzi - nr  1

 UWAGA z 10.05.2017 r.

Zamawiający  informuje o omyłce  pisarskiej w SIWZ - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, stanowiących integralną część SIWZ:

skreśla się treść pkt. 6: załącznik nr 5 - Wykaz pracowników realizujących zamówienie


 UWAGA z 17.05.2017 r.

Udzielono odpowiedzi na pytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: 

SIWZ - Pytania i odpowiedzi - nr 2  i  SIWZ - Pytania i odpowiedzi – nr 3 .


 UWAGA z 23.05.2017 r.

Udzielono odpowiedzi na pytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: 

SIWZ - Pytania i odpowiedzi - nr 4 .

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 11:26
  • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 11:35
  • Data edycji: wtorek, 9 maj 2017 14:57
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2017 07:38