Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 11:35
  • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 11:38
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2017 08:00