Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży

Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży - w ramach realizacji projektu: pn.: "Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II.

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.05.2017 r. o godz. 12.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w dniu 05.05.2017 r. pod nr 502005-N-2017 zamieszczono w pliku poniżej.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 13:40
  • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 13:58
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 26 maj 2017 07:48