Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

w ramach zadania: Budowa ulicy Modrzewiowej.

Termin składania ofert: 19.06.2017 godz. 12:00

Uwaga: W dniu 30.05.2017 dodano: Zał. nr 19 - wersje edytowalne zał. nr 1-7.zip

Uwaga: W dniu 08.08.2017r. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Pełna informacja znajduje się w załączonym pliku: "Zmiana treści SIWZ".

Uwaga: W dniu 13.06.2017r. Zamawiający dodał plik: Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 14:43
  • Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 15:01
  • Data edycji: wtorek, 30 maj 2017 10:14
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2017 08:24