Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawnioskuj o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

1. Świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość wypłaty świadczenia, natomiast złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnione zostaną w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 (punkt obsługi interesnatów) oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16- od 1 sierpnia br. w godzinach 7:30-15:30(dotyczy wszystkich rodzajów wniosków) lub w Urzędzie Miasta-Punkt przyjęć interesantów (dotyczy wniosków na drugie i kolejne dzieci, czyli bez dochodu) listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tiaProfil Zaufany,PUE ZUS, oraz bankowość elektroniczną. Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwoli na uniknięcie kolejek, do czego bardzo Państwa zachęcamy.

 

2. zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wszystkich wniosków W efekcie już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski na powyższe świadczenia będzie można składać nie tylko bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ale także przez internet za pośrednictwem ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany,PUE ZUS, oraz bankowość elektroniczną.

 

 

 Poniżej prezentujemy wzory wniosków, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia br. Dotyczą one zarówno trwającego jeszcze okresu świadczeniowego 2016/2017 (do miesiąca września 2017r.,- świadczenie 500+ oraz fundusz alimentacyjny; do miesiąca października 2017r.,- świadczenia rodzinne), jak i nowego okresu świadczeniowego 2017/2018.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2017 18:36
  • Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2017 18:55