Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ul. Gen. W. Sikorskiego

WGN.6840.3.32.2016                                                                                                                                                                   Łomża,  31.07. 2017 r.

 

 W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży

 

           Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm), Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu prawo własności nieruchomości  stanowiącej własność Miasta Łomża:

 

Lp

Nr. działki

działki ha

Numery

KW

Przeznaczenie działki

Położenie

działki ulica

cena wywoławcza

netto

Cena                          zbycia prawa własności

Nabywca działki

1

22431/31

22894/46

0,0685 ha

0,8433 ha

LM1L/00037637/2

LM1L/00070131/8

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  - symbolem U/UC – tereny zabudowy usługowej jako wiodącej

m. Łomża

ul. Gen.W.Sikorskiego

4 400 000,00 zł

Uzyskana w przetargu

 

Wyłoniony w przetargu

 

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni tj. do dnia 13 września 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od 2 sierpnia 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Akceptował: Henryka Pezowicz – naczelnik – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Paulina Gałązka – zastępca naczelnika – WGN – tel.86 215 68 24

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2017 15:10
  • Data opublikowania: środa, 2 sie 2017 15:12
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Agnieszka B. Muzyk
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 10993 razy