Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 23 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

  1. Przyjęcie protokołu nr 5/17 z dnia 26 września 2017 r.
  2. Działalność Ośrodków Kultury (Łomżyńska Orkiestra Kameralna, MDK-DŚT, Teatr Lalki i Aktora)druk nr 729,729/1,729/2
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 725,725A
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. – druk nr 720,720A
  5. Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach promocji turystycznej miasta. – druk nr 730
  6. Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2018 rok.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.                                

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji,

 Kultury i Sportu

 

Hanka Gałązka

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 18 paź 2017 14:31
  • Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 14:37