Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami

Na zarządzanie projektami: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 / 3.2.2 RPO oraz Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -2.4 RPO.

Na podstawie art. 93 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 zwanej dalej ustawą uPzp) Zamawiający Miasto Łomża zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne oraz prawne:

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęły żadne oferty, w związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 8 lis 2017 13:24
  • Data opublikowania: środa, 8 lis 2017 14:16
  • Data przejścia do archiwum: środa, 8 lis 2017 14:17