Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 / 3.2.2 RPO

Termin składania ofert upływa 17.11.2017 roku o godzinie 11:00

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 14:31
  • Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 14:40
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2017 09:05