Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży,

przebudowa drogi dojazdowej do tych parkingów oraz przebudowa dojazdu do budynku nr 28 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DO: 21.12.2017 r. godz. 11:00

W dniu 08.12.2017 r. Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówienia, ujednolicając zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Wymienioną zmianę zamieszczono w kolejnym pliku pod ogłoszeniem.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 gru 2017 10:26
  • Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 11:02
  • Data edycji: piątek, 8 gru 2017 10:15
  • Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2017 09:00