Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Mapa akustyczna 2017

Mapa akustyczna dla dróg w Łomży, po których przejeżdża więcej niż 3 000 000 pojazdów w ciągu roku

Obowiązek cyklicznego opracowywania map akustycznych wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.). Zgodnie z treścią art. art. 179 ust. 4 pkt 1 odnoszącego się do art. 179 ust. 1 ww. ustawy, na potrzeby oceny stanu akustycznego zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W październiku zakończyły się prace nad Mapą akustyczną Miasta Łomża dla dróg po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie. Wykonawcą mapy była firma PROFON ACOUSTICS Tomasz Habrat z siedzibą w Krośnie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 gru 2017 12:09
  • Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2017 12:32