Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, piwnice, schody zewnętrzne) w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd

UWAGA!!!! W dniu 15.12.20117 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców. W wyniku udzielonych odpowiedzi dokonał zmiany SIWZ, załączniku nr 6 do SIWZ oraz ogłoszeniu opublikowanym w BZP.

Nowy termin na składanie ofert upływa 20.12.2017 o godzinie 10:00

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 gru 2017 11:38
  • Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 11:54
  • Data edycji: piątek, 15 gru 2017 12:56
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 22 gru 2017 08:27