Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

 1. W sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 770/
 1. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Łomża przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania /druk nr 771/
 2. W sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży /druk nr 772/
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działalność Dyrektora MPGKiM ZB /druk 773/
 4. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2017 r. /druk nr 775/
 5. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 -2031 /druk nr 776/

 6.  

   Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr777/

 7. Projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok /druk nr 778/
 8. Wniosek o utworzenie szkoły branżowej w ZSOiWet. /druk 780/
 9. Wniosek w sprawie wzniesnienia w Łomzy pomnika Księcia Mazowieckiego /druk nr781/
 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 11 sty 2018 10:03
 • Data opublikowania: czwartek, 11 sty 2018 10:07
 • Data edycji: piątek, 12 sty 2018 12:41
 • Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2019 09:07