Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2018 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 (czwartek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora MPGKiM.
  3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2018 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku.
  5. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

 

Przewodnicząca

                                                                                                         Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                        Elżbieta Rabczyńska

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 08:18
  • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 08:19
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 08:42