Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformowała, że od momentu wysłania zaproszenia do Komisji wpłynęło zarządzenie nr 366/17 z dnia 14.11.201 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz dwie autopoprawki. Jedna dotycząca zmian w budżecie miasta – druk nr 752/1, 752 B i druga dotycząca zmian w WPF – druk 755/1, 755 B. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-ach 2 i 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 42/17 z dnia 23 października 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniami nr 358/17 z dnia 31.10. 2017 r. oraz nr 366/17 z dnia 14.11.201 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 755, 755 A , b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 752, 752 A. 4. Zaopiniowanie wniosku sprawie wysokości podatku rolnego i leśnego na 2018 rok – druk nr 737. 5. Informacja na temat poziomu zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach komunalnych w podziale na stanowiska kierownicze, merytoryczne oraz obsługowe za lata 2015 i 2016 – druk nr 735. 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała następnie, że zgłosili się do niej mieszkańcy miasta, przedstawiciele firm, z prośbą o możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji i przedstawienie swojego problemu. Zwróciła się z zapytaniem, czy Komisja wyraża zgodę na udzielenie głosu obecnym na posiedzeniu Komisji przedsiębiorcom.

            Komisja wyraziła zgodę.

            Przedstawiciel mieszkańców wyjaśniając obecność grupy mieszkańców na posiedzeniu Komisji stwierdził, że reprezentuje firmę, która dysponuje siedmioma organizacjami w sąsiadujących z Łomżą miastach. Firma łącznie zatrudnia 220 osób, dysponuje flotą samochodów w ilości 80. Stwierdził, że są zadowoleni, że w końcu po wielu latach mają się gdzie budować i cieszą się, że będzie taka możliwość. Mimo tego, że nie ma tam jeszcze drogi, jest ściernisko, postanowili zaryzykować i wybudować, za zgodą ich centrali, która mieści się w Warszawie, centrum logistyczne, które będzie obsługiwało 7 lokalizacji. Chcą to zrobić w Łomży i mają nadzieję, że radni pomogą im w tej realizacji. Sam budynek ma kosztować 2 mln. zł, centrum logistyczne plus samochody i osprzęt ok. 5 mln. zł. Do centrum logistycznego potrzebny jest dojazd, a całość ma powstać przy ul. Kolejowej. Dodał, że wszyscy obecni reprezentują jakieś firmy, które mają utrudniony dojazd, mają plany, chcą przyjść i inwestować na tym terenie. Brakuje tylko jednej rzeczy, a mianowicie dojazdu. Wiedzą, że cała infrastruktura się nie odbędzie, bo to jest duży budżet, ale ta jedna namiastka, czyli sięgacz ul. Kolejowej, to jest to na czym im zależy w tej chwili.

            Przedstawiciel firmy produkującej opakowania stwierdził, że poczynili bardzo dużą inwestycję, bo ok. 18 mln. zł. Dziennie firmę obsługuje ok. 10 TIR-ów, co miesięcznie daje ok. 300 samochodów i liczą na to, że ta droga będzie. Do tej pory radzili sobie sami ze wszystkim, do nikogo nie wyciągali ręki. Potrzebują tylko ok. 400 m drogi.

            Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta stwierdził, że radnym został przedstawiony projekt budżetu miasta na 2018 rok i w tym projekcie budżetu jest zawarta ul. Kolejowa. Poinformował, że z częścią obecnych na posiedzeniu rozmawiał, zna dobrze sytuację i potrzeby wynikające z prowadzenia firm. Cieszymy się, że ul. Żabia, po 10 latach, wreszcie została scalona i to, co się wydarzyło w poprzednich kadencjach zamykamy i idziemy do przodu. Do niego też doszły słuchy, ale nie spodziewał się, że firmy tak szybko zareagują. Został poinformowany przez swojego zastępcę, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej padały jakieś sugestie, że przy ul. Kolejowej nikt nie mieszka itd. Formalnie jednak żaden wniosek do niego nie wpłynął i ma nadzieję, że ujęta w projekcie budżetu ul. Kolejowa będzie poparta przez radnych, ponieważ to Rada Miejska przyjmuje budżet miasta, i aby ul. Kolejowa została zrealizowana w 2018 roku. Podkreślił, że w chwili obecnej zagrożenia nie widzi. Dodał, że poprzez swoje uczestnictwo w posiedzeniu przedstawiciele firm pokazali, że ta droga dotyczy wielu osób, dzięki którym następuje rozwój przedsiębiorczości, zatrudniane są osoby. Często mówiliśmy, że chcemy wspierać naszych przedsiębiorców i w jego ocenie to zadanie ul. Kolejowa to też jest pokazanie, że miasto jest przyjazne inwestorom, przedsiębiorcom, którzy tutaj od lat działają.

            Radny Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju – wyjaśnił, że temat zdjęcia środków finansowych z ul. Kolejowej nie pojawił się na posiedzeniu Komisji. Podkreślił, że traktują to poważnie i uważa, że reprezentuje większość tych radnych, którzy są za tym, aby ta inwestycja została zrealizowana. Tak, jak Pan Prezydent powiedział, są zapewnione środki i nie widzi podstawy do obaw, że ulica nie będzie zrealizowana, takie czy inne informacje, które krążą gdzieś tam poza Radą, to zawsze będą krążyć. Zapewnił, że taka propozycja nie pojawiała się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, nie ma zagrożenia i uważa, że zdecydowana większość radnych jest za tym, aby ta inwestycja była zrealizowana.

            Radna Elżbieta Rabczyńska stwierdziła, że jest opracowany Program Budowy Ulic, którego realizacja dobiega końca i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan Prezydent ze swoimi służbami opracował dalszy ciąg Programu Budowy Ulic, ponieważ to porządkuje sprawę. Jako radni nie są przeciwni realizacji ul. Kolejowej, bo cały czas ubolewają, że przedsiębiorców w mieście jest niewielu. Dodała, że rozumie, iż siedziba firmy będzie w Łomży, natomiast gdzie składane będą PIT-y.

            Przedstawiciel przedsiębiorców wyjaśnił, że firmy rozliczają się w Łomży.

            Przewodnicząca dziękując przedsiębiorcom za przybycie przeszła do realizacji porządku obrad.

           

Ad. 1

Marianna Jóskowiak – Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 42/17 z dnia 23 października 2017 roku bez uwag.

 

Ad. 2

 

Marianna Jóskowiak – Przewodnicząca Komisji poprosiła o pytania i uwagi do informacji Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok zarządzeniami: nr 358/17 z dnia 31.10. 2017 r. oraz nr 366/17 z dnia 14.11.201 r. (w załączeniu).

Komisja przyjęła informację bez uwag.

 

Ad. 3 a, b

 

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2017 – 2030 wraz z autopoprawką (w załączeniu) oraz wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok wraz z autopoprawką (w załączeniu).

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba odnosząc się do pkt-u 2 autopoprawki w sprawie zmian w budżecie miasta stwierdził, że jeśli chodzi o MOSiR, to zawsze na koniec roku są jakieś „skoki na kasę” i stale się coś dobudowuje. Metodą małych kroków MOSiR jest jednym z bardziej doinwestowanych przedsięwzięć miejskich. Stwierdził, że generalnie co do samych zadań nie ma zastrzeżeń, ale ma zastrzeżenia, co do samej metody, bo albo zaplanujmy co tam ma być i róbmy to od początku do końca, a nie co chwila robimy wrzutki.

            Radny Andrzej Wojtkowski zwrócił uwagę, że wielokrotnie interpelował o zagospodarowanie hangaru, a tymczasem w autopoprawce w sprawie zmian w budżecie miasta znajduje się kwota 9 tys. zł na zakup garażu blaszanego na potrzeby MOSiR. Nie ma nic przeciwko zakupowi garażu, ale od 8 lat „walczymy” z hangarem, który miał zapewnić MOSiR-owi składowanie sprzętu.

            Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta zgodził się, że hangar jest, z hangarem coś trzeba zrobić, ale samo postawienie hangaru to kwota 140 tys. zł. W przypadku natomiast postawienia garażu o wartości 9 tys. zł nie ma mowy o żadnych kosztach. Jeśli chodzi o hangar prowadzone są rozmowy ze Stowarzyszeniem Cumulus. Jest pomysł przekazania stowarzyszeniu tego hangaru, ale jest problem taki, że stowarzyszenie nie ma gdzie tego hangaru postawić. Miasto również nie dysponuje takim terenem. Jest teren grobli, ale stowarzyszenie podważa tę lokalizację i ma swoje argumenty. Są pomysły, aby podjąć współpracę z gminą Łomża i np. na terenie gminy zlokalizować lądowisko, ale na razie jest to na etapie rozmów. MOSiR posiada sprzęt, który powinien być przechowywany w garażu i nie niszczał na powietrzu, stąd wniosek do Rady o przeznaczenie 9 tys. zł na zakup garażu.

            Andrzej Modzelewski – Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi straży pożarnej nie można trzymać sprzętu, w którym jest paliwo i samego paliwa w budynku, w którym znajdują się również szatnie. Musimy to zorganizować bardzo szybko i zakupić garaż, w którym będzie stała część sprzętu m.in. ciągnik. Odnosząc się do hangaru stwierdził, że takie pomieszczenie jest niezbędne, ponieważ ośrodek posiada mnóstwo sprzętu i ciągle go przybywa m.in. scena, nowy samochód, przyczepy, ciągniki itd. Część z tych maszyn niestety dzisiaj stoi na zewnątrz. Mamy pozwolenie na budowę i postawienie hangaru, jest projekt, pozostaje tylko decyzja radnych, czy ten hangar będzie stawiany.

            Radna Ewa Chludzińska poprosiła o wyjaśnienie jak wykonanie sauny suchej w parku wodnym za kwotę 40 tys. zł przełoży się na dochody pływalni.

            Andrzej Modzelewski – Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że sauna w chwili obecnej jest niezbędna, ponieważ obłożenie strefy SPA jest bardzo duże. Powstało wolne pomieszczenie po szatni, które w pełni nadaje się na wykonanie tam sauny, na którą jest zapotrzebowanie, a czy to przełoży się na dochody, to nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć, ale na pewno przełoży się na komfort korzystania z obiektu.

            Radny Jan Olszewski poprosił o wyjaśnienie, jakie będą koszty utrzymania suchej sauny? Uważa, że jeśli coś się buduje, to należy wiedzieć jakie będą koszty utrzymania obiektu i radni podejmując decyzję musza wiedzieć, ile to będzie kosztowało, bo nie wierzy, że sauna będzie generowała zyski.

            Andrzej Modzelewski – Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że będzie to kwota ok. 2 tys. zł miesięcznie dodatkowo i mowa tu o koszty energii elektrycznej.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że takie przedsięwzięcia jak rozbudowa i kalkulacja efektywnościowa tego przedsięwzięcia powinny być prowadzone w kontekście całej analizy finansowej MOSiR, ponieważ w ten sposób zachowujemy się jak wróżka, patrzymy w sufit i mówimy „temu damy, a temu nie damy”. Uważa, że powinien to być element całego biznesplanu. Zachowujemy się jakby było stać nas na wszystko, a jak bardzo stać, to się okaże niebawem. Dodał, że nie będzie brał udziału w głosowaniu, bo to nie może tak być. Jeżeli realizujemy jakieś przedsięwzięcie, zwłaszcza w firmach miejskich, to pokażmy, że ma to również ekonomiczną stronę, a nie tylko moralną.

            Marian Czarkowski – MOSiR przypomniał, że informacja na temat przychodów i kosztów sauny jest przedstawiana raz w roku. Dodał, że trzeba wziąć pod uwagę, że prawie połowa klientów, głównie dzieci, wchodzi za darmo.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach wstrzymujących , zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2030, określony drukiem nr 755 B.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania   9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2017 rok, określony drukiem nr 752 B.

 

Ad. 4

 

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat wysokości podatku rolnego i leśnego na 2018 rok (wniosek w załączeniu).

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie wniosek określony drukiem nr 737.

 

Ad. 5

 

            Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta przedstawił informację na temat poziomu zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach komunalnych w podziale na stanowiska kierownicze, merytoryczne oraz obsługowe za lata 2015 i 2016 (w załączeniu).

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

            Radny Witold Chludziński zwrócił uwagę, że jest bardzo dużo zadań inwestycyjnych, a z tego co wie przy takiej obsadzie Wydziału Inwestycji jest tylko jeden samochód. Czy nie należałoby wzmocnić Wydziału Inwestycji.

            Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta wyjaśnił, że jest jeden samochód służbowy, z którego sam korzysta, jak również korzystają z niego zastępcy i często się zdarza, że podpisywana jest umowa ze spółką miejską na wynajem samochodu. Urząd Miasta w Białymstoku np. ma 5 samochodów służbowych, ale jest to temat, który nie jest przedmiotem dyskusji. Wydział Inwestycji ma jeden samochód i jakoś sobie radzi. Jeżeli zaś chodzi o kadrę, to starają się pozyskiwać nowych pracowników, ale jest problem z pracownikami merytorycznymi i tutaj zauważyłby niedogodności, które ostatnio udało się wyeliminować, bo zatrudnieni zostali nowi pracownicy. Był nabór na 2 inspektorów do Wydziału Inwestycji i zgłosiło się 3 chętnych. W trakcie rozmowy na temat wynagrodzenia osoba, która wygrała konkurs, zrezygnowała i zatrudniona została trzecia z biorących udział w konkursie. Odbył się też konkurs na elektryka. 2-krotnie nie udało się znaleźć osoby, która chciałaby złożyć aplikację. W chwili obecnej konkurs został rozstrzygnięty i młody człowiek znajdzie pracę w Urzędzie Miasta. Mamy wzmocnienie Wydziału Inwestycji i przy szeregu zadań, które proponujemy do zrealizowania w nowym budżecie miasta, będziemy w stanie im podołać.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że jeżeli pojawia się więcej zadań inwestycyjnych w budżecie i jest to jego sugestia, ponieważ to Pan Prezydent podejmuje decyzje, ale uważa, że przy kształtowaniu struktury wynagrodzenia należy również uwzględnić zakres środków, które się przerabia tak samo, jak i w innych wydziałach. Pewne rzeczy są rutynowe i nie wymagają wielkiego nakładu, ale teraz przy każdym projekcie mamy tak naprawdę „jakiś knot projektowy”, a wystarczyłoby na etapie dopuszczenia projektu przyjrzeć się temu. Uważa, że przy kształtowaniu środków na wynagrodzenia wewnątrz Urzędu Miejskiego, zwłaszcza w tej części dotyczące inwestycji, spróbować określić jakąś normę procentową.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja informację przyjęła

           

Ad. 6

 

            Przewodnicząca Komisji przedstawiła harmonogram prac Komisji Finansów i Budżetu Miasta nad budżetem miasta na 2018 rok (w załączeniu).

            Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta stwierdził, że optowałby za tym, aby 13 grudnia odbyło się I i II czytanie budżetu z jego przyjęciem tak, jak było to w roku ubiegłym, oczywiście jeśli będzie taka wola Rady Miejskiej. Zobowiązał się jednocześnie do najszybszego ustosunkowania się do wniosków Komisji złożonych do projektu budżetu miasta.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła następujący harmonogram prac nad budżetem:

 

do 8. XII – wszystkie Komisje przedkładają opinie w sprawie budżetu

11.XII - posiedzenie Komisji Finansów z przewodniczącymi komisji

13.XII - sesja z I i II czytaniem oraz przyjęciem budżetu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                         Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

                                                                                                                Marianna Jóskowiak

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 11:35
  • Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 11:37