Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2018

Zgłoszenie budowy magistralnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ciepłej w Łomży

Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy


BUD.6743.3.5.2018


Data zgłoszenia budowy


09.04.2018 r.


Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o.

Adres projektowanego obiektu


Działki nr  30409/22, 30627/228, 30627/269, 30627/270 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży


Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokich parapetrów z rur preizolowanych o średnicy 2xDn300/500mm od punktu "A2" do punktu "KP" wraz z rozbudową Komory "KO" o część "KP" oraz budową studni schładzajacej przy kmorze "KO" i studzienek wentylacyjnych komór "A2" i "KP" w rejonie ulicy Ciepłej w Łomży


Data wniesienia sprzeciwu


 brak


Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu


 01.05.2018 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 11:27
  • Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2018 11:33