Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 17 maja 2018 roku.

Informujemy, że wielkość cen i stawek opłat nowych taryf nie ulega zmianie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 maj 2018 14:06
  • Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2018 14:12
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sty 2022 11:26
  • Wytwarzający informację: Dyr. RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 4561 razy