Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku

1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża, a Gminą Piątnica w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy /druk nr 877/

2. Informacja ITD o bezpiecznych wakacjach /druk 876/

3. Wniosek w sprawie przyjęcia zmian w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018 /druk nr 878/

4. Wniosekw sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomża /druk nr 879/

5.  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium /druk nr 880/

6. Sprawozdanie  z realizacjio Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych /druk nr 881/

7. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża /druk nr 886/

8. Informacja o ealizacji Programu Rozwoju Miasta Łomża do 2020+ z realizacji programu /druk nr 883/

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 cze 2018 08:44
  • Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 08:47
  • Data edycji: poniedziałek, 11 cze 2018 12:39
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej