Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołów nr 52/18 z dnia 21 maja 2018 r.
  2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr 182/18 z dnia 25 maja 2018 r. oraz nr 187/18 z dnia 30 maja 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 899, 899 A ,

b)    zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 900, 900 A .

  1. Analiza porównawcza struktury wydatków budżetowych w działach 801 i 854 w latach 2016 i 2017 z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków w poszczególnych rozdziałach w/w działów budżetu – druk nr 898.
  2. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym druk nr 897.
  3. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.                                                                                                        

                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                              Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

                                                                                                      Marianna Jóskowiak

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 11:55
  • Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 11:59
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 cze 2018 09:39