Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 1. Przyjęcie protokołu nr 14/18 z dnia 16 maja 2018 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża - druk nr 889, 889A
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.w działach merytorycznie podległych Komisji - druk nr 900,900A
 4. Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia.- druk nr 885
 5. Informacja dotycząca edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnych zarówno w szkole specjalnej jak i w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych – druk nr 890
 6. Informacja o organizacji i przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w I półroczu 2018 – druk nr 884,894
 7. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych, sportowych i rekreacyjnych do remontu – druk nr 893
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.      

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji,

 Kultury i Sportu

 

 Hanka Gałązka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 12:08
 • Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 12:14
 • Data przejścia do archiwum: środa, 27 cze 2018 07:11