Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023”

Uwaga!!!

W dniu 13.11.2018 r Zamawiający dokonał zmian w SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ a także w ogłoszeniu. Zmiany oraz zaktualizowane dokumenty znajdują się w plikach poniżej.

W dniu 13.11.2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły w postępowaniu. Pytania wraz z odpowiedziami znajdują się w pliku poniżej.

 

Uwaga!!! W dniu 09.11.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu: nowy termin składania ofert upływa w dniu: 19.11.2018 r. o godz.10:00.

 Zmiany zamieszczono w plikach poniżej.

 

UWAGA!!!!! W dniu 08.11.2018 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania. Pytania oraz odpowiedzi na nie znajdują się w pliku pod niniejszym ogłoszeniem. 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 14:00
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 14:19
  • Data edycji: czwartek, 8 lis 2018 11:17
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lis 2018 08:28