Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

1. Projekt WPF na lata 2019 - 2031/druk  nr 1)

2. Projekt budżetu na 2019 rok (druk nr 2)

3. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały nr 527. (druk  nr 3)

4. Wniosek w sprawie strefy ograniczonego postoju (druk nr 4)

5. Informacja o pracy Prezydenta w październiku (druk nr 5)

6. Wniosek w sprawie wynagrodzenia Prezydenta (druk nr 6)

7. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 209 rok (druk nr 7)

8. Informacja o realizacji Uchwał w III kwartale 2018 r. (druk nr 8)

9. Informacja o pomocy światecznej (druk nr 9)

10. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji /druk nr 10/

11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej /druk nr 11/

12. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 12/

13. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 13/

14. Wniosek w sprawie dotacji dla Hospicjum /druk 14/

15. Wniosek w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2019 /druk 15/

16. Wniosek w sprawie zmiany  sieci szkół podstawowych /druk nr 16/

17. Informacja o funkcjonowaniu noclegowni /druk nr 17/

18. Wniosek w sprawie komisji /druk nr 18/

19. Wnisek w sprawie zmiany Statutu /druk nr 19/

20. Raport o stanie oświaty /druk nr 20/

21. wniopsek nUrzędu Marszałkowskiego /druk nr 21/

22. Wniosek w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie /druk nr 22/

23. Informacja o pracy Prezydenta w listoipoadzie /druk nr 23/

24. wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 24/

25. wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 /druk nr 25/

26. Wniosek w sprawie Programu Posiłek w szkole /druk nr 26/

27. Wniosek w sprawie ŁPPiRPA oraz IU na 2019 rok /druk nr 27/

28. Informacja o przygotowaniu służb komunalnych do zimy /druk nr 28/

29. Wniosek w sprawie warunków udzielania bonifikat  z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /druk nr 29/

30. Projekt uchwaly w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego /druk nr 30/

31. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 31/

32. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 /druk nr 32/

33. Wniosek w sprawie dotacji dla CIS na rok 2019 /druk 33/

34. Wniosek w sprawie wydatków niewygaslych /druk nr 34/

35. Wniosek w sprawie zmiany porozumienia z gmina Piątnica /druk 35/

36. Autopoprawka do druku 29 /druk nr 29/1/

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2018 14:33
  • Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2018 14:43
  • Data edycji: wtorek, 27 lis 2018 14:13