Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Rewizyjna

1) opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. 2) opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. 3) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

1) Marek Dworakowski - Przewodniczący

2) Hanka Gałązka - Z-ca Przewodniczącego

3) Marcin Dębek – członek

4) Andrzej Podsiadło - członek

5) Piotr Serdyński – członek - radny do 16 stycznia 2024 r.

6) Zbigniew Prosiński - członek

7) Dariusz Domasiewicz - członek

8) Artur Nadolny - członek

9)Maciej Andrzej Borysewicz - członek

10) Krzysztof Sychowicz -członek

11) Andrzej Wojtkowski - członek

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 11:43
  • Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 11:54
  • Data edycji: poniedziałek, 4 lis 2019 10:58