Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Rewizyjna

1) opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. 2) opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. 3) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

1. Stanisław Oszkinis - Przewodniczący

2) Hanka Gałązka - Z-ca Przewodniczącego

3) Wiesław Tadeusz Grzymała - członek

4) Marek Dworakowski – członek

5) Andrzej Podsiadło - członek

6) Piotr Serdyński – członek

7) Zbigmniew Prosiński - członek

8) Dariusz Domasiewicz - członek

9) Artur Nadolny - członek

10) Maciej Andrzej Borysewicz - członek

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 11:43
  • Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 11:54
  • Data edycji: poniedziałek, 4 lis 2019 10:58