Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Edukacji i Kultury - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

1) budżet miasta w działach, 2) organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego, 3) organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego 4) współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi, 5) organizacja i funkcjonowanie placówek kultury, 6) współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi, 7) współdziałanie z Radami Osiedli, 8) nazewnictwo ulic.

1)    Tadeusz Kowalewski – członek

2)    Edyta Śledziewska –  Przewodnicząca Komisji

3)    Ireneusz Waldemar Cieślik – członek

4)    Hanka Gałązka – członek

5)    Andrzej Janusz Grzymała - czlonek

6)    Artur Nadolny – członek

7)    Stanisław Oszkinis – członek

8)    Mariusz Tarka – Z-ca Przewodniczącej Komisji

9)    Andrzej Wojtkowski - członek

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 11:48
  • Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 11:56
  • Data edycji: czwartek, 29 sie 2019 12:08