Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję IV sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 30/.
  2. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2031 /druk nr 31.31A/

b)    w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 /druk nr 32,32A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2018 roku /druk nr 34, 34A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na rok 2019 r. /druk nr 33, 33A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat /druk nr 29, 29A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

  1. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

  1. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                               Jan Olszewski                                      

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 20 gru 2018 12:44
  • Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2018 12:47
  • Data edycji: piątek, 21 gru 2018 12:06