Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w styczniu 2019 r.

 1. Wniosek w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 36/

 

 1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 37/
 2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2018 rok oraz planami i zamierzeniami na 2019 rok wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji miasta /druk nr 38/
 3. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża, zmienionej Uchwała Nr 535/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 39/
 4. Wniosek w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste /druk nr 40/
 5. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 214/XXVII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, zmienionej Uchwałą Nr 491/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. /druk nr 41/
 6. Autoporawka do WPF na lata 2019 - 2023 /druk nr 1.1/
 7. Autopoprawka do projektu budżetu na 2019 rok /druk nr 2.1/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 235/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe /druk nr 42/
 9. Informacja o pracy Prezydenta w grudniu 2018 /druk nr 43/
 10. Informacja o wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych /druk nr 44/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 4 sty 2019 11:35
 • Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 11:46
 • Data edycji: poniedziałek, 7 sty 2019 12:11